Suskystintos automobilinės dujos
Pagrindiniai rodikliai nusakantys automobilinių dujų kokybę yra stabilus oktaninis skaičius ir didelis tamprumas žemos temperatūros sąlygomis. Siekiant užtikrinti tinkamas ir stabilias variklių ir įrangos eksploatavimo sąlygas (ypač žiemos periodu) dujose yra daug propano (mažiausiai 40 proc. mišinio sudėties).
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote server returned an error: (404) Not Found.line:103